مجموعه : بدون مجموعه
بازدید : 859

نمايندگي مجازسایپا قربانی راد با ماموريت از سوي شركت سايپا يدك در زمينه ارائه كليه خدمات فروش وپس از فروش، فروش قطعه و تعمير خودرو در طول مدت گارانتي و پس از آن جهت گروه محصولات توليدي سايپا با استقرار استاندارد مديريت كيفيت بر مبناي ISO9001:2008   رضايت هر چه بيشتر مشتريان و بهبود مستمر سازمان را هدف قرار داده وبا رعايت كليه الزامات اين استاندارد اهداف زير را سر لوحه كليه فعاليت هاي خويش قرار داده و از كليه پرسنل و كاركنان اين مجموعه در جهت اثربخشي وكارايي عملكرد اين سيستم تقاضاي همكاري و مشاركت مينمايد

1ـ تلاش براي ارتقاء دقت ، صحت و سرعت كيفي و كمي خدمات ارائه شده به مشتريان در سايه    مشاركت جمعي و كار گروهي

2ـ رعايت انضباط كاري ، ادب و احترام ، صداقت ، وظيفه شناسي آراستگي ظاهر و صبر و متانت در راستاي نهادينه كردن فرهنگ تكريم ، گره گشايي از مشكلات مشتريان ، ارتقاء روحيه پاسخگويي ، پرهيز از هر گونه تبعيض و شناخت مستمر ارزشهاي مورد انتظار مشتريان به عنوان يك ارزش حاكم بين كاركنان در تمام نمايندگي و ارتقاء سطح رضايتمندي آنان به عنوان اصلي ترين سرمايه نمايندگي در جهت ايجاد يك فرصت استراتژيك براي بالندگي نمايندگي و بهسازي فرآيندهاي درون سازماني

3ـ ارتقاء سطح دانش ، مهارت كاركنان مؤثر بر كيفيت خدمات و تلاش براي خلق ايده ها و ارائه طرحهاي جديد براي ارزش آفريني بيشتر نيازهاي مشتريان

4ـ بهره گيري و اخذ استانداردهاي معتبر جهاني براي استفاده از فناوري روز همراه با معيار هاي فني

5ـ افزايش ميزان فروش خودرو

6- تأمين و توزيع خدمات و لوازم و ارائه خدمات پس از فروش با كيفيت و قيمت مناسب براي حفظ آرامش و آسايش مشتريان.

كليه اهداف كيفيتي فوق الذكر در جهت بهبود مداوم فرآيندهاي سازمان به صورت سالانه بازنگري ميگردد .